Brann forårsaker store skader hvert år. Det er kommet strengere krav fra myndighetene, som krever at næringseiendommer blir sprinklet. Boligsprinkling settes også mer og mer i fokus.

Sprinkelanlegg kan også redusere forsikringspremien.

Vanntåkeanlegg er et nytt system som medfører mindre rørdimensjoner/vannmengde.

Vi sørger for at installasjonene utføres forskiftsmessig, og at byggherren får de nødvendige godkjennelser.

REFERANSEANLEGG:

  • Real Invest, Dronningens gate 28
  • Norrøna Eiendom, Thomas Angells gate 20
  • Helsebygg Midt-Norge, 1902-bygget
  • Midtbyen Barnehage
  • Nidarosdomens Restaureringsarbeider, servicebygg
  • Nidarosdomens Restaureringsarbeider, Erkebispegården

Kontakt oss