Vi installerer varmepumper i både boliger og næringsbygg i Trondheim og trøndelag.

Det finnes flere løsninger til valg av varmepumpe:

  • Vann til vann varmepumpe; utnytter energien i grunnvannet i fjellet.
  • Luft til vann varmepumpe; utnytter energien i utelufta til å varme opp vannet i varmeanlegget i boligen.

Vannet sirkulerer i radiatorene eller gulvvarmerørene.

Varmepumpen varmer også opp forbruksvann til husstanden.

Vi utfører også alt innen varmeanlegg, rehabilitering av gamle og og tillaging av nye.

El.- og oljekjeler til oppvarming av vann som gir varme til radiatorer og gulvvarmerør.

For spørsmål ta kontakt:
Svein Stubban
svein@varnesvvs.no
93014583

Anders Stubban
anders@varnesvvs.no
98807123

Lasse Aspmo
lasse@varnesvvs.no
93014567

Referanse varmeanlegg:

Øvre Bakklandet 28 leiligheter luft/vann
Angel Næringsbygg, Nedre Ila 39
Realinvest, Dronningens gate 28
Norrøna Eiendom As, Thomas Angells gate 20
Wall Street As, Søndre gate 14
Trondheim Postgård, Dronningens gate 10
Svartlamoen Barnehage
Helsebygg Midt-Norge, 1902-bygget
Oterholmbygget Melhus

VARMEPUMPER:

Eneboliger:

Dr Sands vei væske/vann
Fredigstien 12 >> luft/vann
Ludvig Musts vei 11 >> vann/vann + gass
Dyrborgveien 8 >> vann/vann
Øvre Alle 8 >> luft/vann
Schnitlers vei 5 >> luft/vann
Markveien 6 >> luft/vann

Forretningsbygg:
Oterholm Melhus m/10 leil >> vann/vann
Skippergt 7 >> luft/vann

Kontakt oss