Bygg under utførelse

Isfjorden fiskeforedlingsfabrikk
Sanitær, varme, kjøling og sprinkleranlegg
Sum: 14 mill
År: Oppstart høsten 2018
Kontaktperson: Orkdal kommune

Øya Helsehus rehabilitering
Sanitær, varme, kjøling og sprinkler
Sum: 500 tusen
År: 2018
Kontaktperson: Trondheim kommune

Anleggstype: Tillerlandet 117 leiligheter
Sanitær og varme
Sum: 16 mill
År: 2014/2018
Kontaktperson: Veidekke Karianne Skrindo

Anleggstype: Bromstadenga b/l  44 leiligheter Sanitær, varme og sprinkleranlegg
Sum: 10 mill
År 2017/2018
Kontaktperson: Betonmast/Hære AS

Anleggstype: Skyåsveien 52 4 leiligheter
Sanitær og varme/avtrekkspumpe
Sum: 2,6 mill
År 2018
Kontaktperson: Karl Ove Bjørnstad AS

 

Anleggstype: Utleir hage 5 leiligheter
Sanitær og fjernvarme
Sum: 2 mill
År 2018

Anleggstype: Bakke bydelshus
Sanitær og varme/varmepumpe luft vann
Sum: 1,6 mill
År 2018

 

 

 

 

Her er et utvalg av forskjellige prosjekter vi har vært involvert i de siste årene.

Innherredsveien 1C leiligheter 24 stk
Sanitær og sprinkler
Sum: 2,8 mill
År: 2016
Kontaktperson Frost Holding

Øvre Bakklandet 28 leiligheter 12 stk
Sanitær,varmepumpe og sprinkler
Sum: 2,8 mill
År: 2016/17
Kontaktperson: Stjern AS V/Bård Grøtte

Gamle Kongevei 48 hybler 12 stk
Sanitær
Sum: 850 tusen
År: 2017
Kontaktperson: Stiftsstaden boligutleie

Anleggstype: Fjordgata 76 Leiligheter og næring
Sanitær, varme og sprinkleranlegg
Sum: 3 mill
År: 2017/2018
Kontaktperson: Karl Ove Bjørnstad AS

Anleggstype: Fjordgatas 80 Leiligheter og næring
Sanitær, varme og sprinkler
Sum: 2,3 mill
År: 2015
Kontaktperson: Karl Ove Bjørnstad AS

Anleggstype: Stubban barnehage
Sanitær og varme
Sum: 2,2 mill
År: 2015
Kontaktperson: Hent AS

Anleggstype: Aastad Hanstensv. 1c omsorgsboliger
Sanitær og varme
Sum: 2,7 mill
År: 2014
Kontaktperson: Aasen Bygg Per Lund

Anleggstype: Aastadhagen barnehage Sanitær og varme
Sum: 2,3 mill
År: 2013 – 2014
Kontaktperson: Betonmast AS

Anleggstype: Tilfredshet kapell
Varmeanlegg/ varmepumpe
Sum: 2 mill
År: 2015
Kontaktperson: Kirkelig Fellesråd /Asplan Viak Ola Jonassen

Anleggstype: Dalgård Ishall Trondheim
Varme og kjøling
Sum: 1,5 mill
År: 2013 – 2014
Kontaktperson: Ola Jonassen
Asplan Virak

Anleggstype: Ranheim Kirke Varmepumpe væske/vann
Sum: 1,5 mill
År: 2013 – 2014
Kontaktperson:  Ola Jonassen – Asplan Virak

Anleggstype: Ringve Museum Sanitær og varme
Sum: 2,5 mill
År: 2013
Kontaktperson: Tor Marschauer

Anleggstype: NTNU Gmo Labb Varme og damp
Sum: 1,5 mill
År: 2013
Kontaktperson: NTNU v/Geir Nilsen

Anleggstype: KBS Toppen 81 leiligheter – Sanitær, sprinkler og varme
Sum: 8,5 mill
År: 2013
Kontaktperson: Skanska v/Dag Tore Fleicher

Anleggstype: Ferstad Terrasse 8 leiligheter Vegmesterstien 27, Sanitær, varme, varmepumpe, prosjektering
Sum: 2,5 mill
År: 2012
Kontaktperson: Odni Invest – Odd Valla

Anleggstype: NTNU Kjemiblokk – Sanitær, varme og kjøling
Sum: 4 mill
År: 2011
Kontaktperson: Geir Nilsen

Anleggstype: Nedre Ila 39 – Sanitær, varme, kjøling og prosjektering
Sum: 2 mill
År: 2010
Kontaktperson: Ivar Koteng

Anleggstype: Klosteragata 60 Sanitær, varme og sprinkler
Sum: 2,5 mill
År: 2010
Kontaktperson: Hent v/Sigmund Virik

Anleggstype: Oterholmbygget Melhus Sanitær, varme, varmepumpe og sprinkler
Sum: 2,5 mill
År: 2009 – 2010
Kontaktperson: Per Grenstad AS
v/Per Grenstad

Anleggstype: Levanger Torget AS, Ivar Koteng Sanitær og prosjektering
Sum: 1 mill
År: 2010
Kontaktperson: Ivar Koteng AS
v/Roar Nilsen

Anleggstype: Svanen Eiendom AS, Kongens gate 14 Sanitær, varme og prosjektering
Sum: 2 mill
År: 2010
Kontaktperson: Ivar Koteng AS
v/Roar Nilsen

Anleggstype: Kongens gate 14 Sanitær og sprinkler
Sum: 1,5 mill
År: 2010
Kontaktperson: E C Dahls
v/Ivar Koteng

 

 

 

Anleggstype: Munkegata 2-4-6 Sanitær, varme og sprinkler
Sum: 3 mill
År: 2009 – 2010
Kontaktperson: Statsbygg Midt-Norge
byggel. Steinar Aamo

Anleggstype: Helsebygg Infrastruktur St Olavs Hospital Varme og kjøling
Sum: 16 mill
År: 2007 – 2008
Kontaktperson: Helsebygg Midt-Norge Jan H Pedersen

Anleggstype: Helsebygg 1902 bygget. Sanitær, varme og sprinkler.
Sum: 9mill
År: 2006 – 2007
Kontaktperson: Helsebygg
v/Jan Pedersen